Spolek přátel

Spolok priateľov Jelínkovej slivovice

Tradícia a atmosféra paliarenstva má krásnu podstatu: stretávanie sa, ochutnávanie a vymieňanie si skúsenosti. Láska k ovociu, ovocným destilátom a úcta k tradícii paliarenstva na Valašsku viedli k založeniu Spolku priateľov Jelínkovej slivovice.


Zakladajúci členovia spolku si vytýčili jeden základný cieľ: šíriť a rozvíjať dobré meno Jelínkovej slivovice ako súčasti našej národnej histórie.

Členovia spolku sa každoročne stretávajú na tradičnom Jelínkovom vizovickom košte a Pravej valašskej zabíjačke.


V súčasnej dobe nových členov do Spolku priateľov neprijímame.


Podrobné informácie o členstve v Spolku priateľov  Jelínkovej slivovice nájdete v stanovách spolku priateľov Jelínkovej slivovice alebo zaslaním dotazu na e-mail spolek@rjelinek.cz.
                                                                                                                    

Stanovy spolku přátel Jelínkovy slivovice