Znárodnenie podniku

28. februára bola na pálenice uvalená národná správa a v apríli 1948 boli podniky znárodnené. B. Singer sa vrátil do Chile, kam už raz ušiel pred nacistami. Jiří Jelínek zostal ešte vo Vizoviciach, ale už v roku 1949 sa s manželkou Jarmilou a dcérkou Irenou legálne vysťahoval do Izraela. Ešte pred odchodom dal štátu povolenie na registráciu originálnej firemnej značky R. JELÍNEK.

 

V roku 1948 boli vizovické pálenice začlenené do národného podniku Moravské lihovary a octárny Brno. Počas nasledujúcich rokov sa v rámci častých reorganizácií presúvali od jedného národného podniku ku druhému.