Závod č. 6 Slováckých konzerváren UH

Až v roku 1966 sa ustálila konečná podoba: Vizovice fungovali ako závod číslo 6 národného podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště.

 

Vzhľadom k tomu, že ochrannú známku vlastnil štát a značka bola známa v zahraničí, bola výroba naďalej orientovania predovšetkým na export s dôrazom na produkciu kóšer destilátov. Na tieto účely bol určený závod na Razove, ktorému sa vďaka tomu dostalo pozornosti v podobe výstavby nových kvasiarní, skladov a postupne všestrannej modernizácii. V období socializmu bola vizovická pálenica často oceňovaná titulom Vzorný exportný závod a zabezpečovala až 85% štátneho vývozu liehovín.

 

Hlavnými odberateľmi boli USA, Austrália a západná Európa. Výroba pre domáci trh bola len obmedzená a prebiehala v závode v Štěpskej ulici (bývalý Singer). Výroba v tejto prevádzke bola zastavená v roku 1974 a neskôr budovy slúžili ako sklady.