Vznik R.JELINEK GROUP SE

Akcionári a štatutárne orgány spoločnosti sa rozhodli realizovať projekt rozdelenia spoločnosti odštiepením a zlúčením časti imania s nadobúdajúcou spoločnosťou R. JELÍNEK GROUP SE s rozhodujúcim dňom 1. 1. 2010.

Cieľom reorganizácie je oddelenie majetku a činností, ktoré sú spoločné pre všetky firmy skupiny od tých, ktoré sa týkajú predovšetkým alebo prevažne spoločnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. s možnosťou ďalšieho medzinárodného rozvoja skupiny vrátane ďalších investícií v zahraničí a štandardizácie riadenia a financovania celej skupiny.

Na základe týchto zmien sa spoločnosť RUDOLF JELÍNEK a.s. stala najväčšou medzi dcérskymi spoločnosťami skupiny R. JELÍNEK GROUP SE.