Vznik palírny Zikmunda Jelínka

Zikmund Jelínek dokázal využiť skúsenosti získané pri vedení Eichenovej pálenice (1882 - 1886) v prospech vlastného podnikania. Na prelome 80. a 90. rokov 19. storočia sa objavuje ako krčmár v hostinci Františka Pravdíka v Slušovskej ulici čp. 425 a nepochybne už vtedy premýšľal otvoriť si vlastnú pálenicu. V roku 1891 si prenajal pozemok za Chrastěšovskou ulicou a i cez nepriaznivý postoj vizovickej radnice si na ňom nechal postaviť "výrobňu liehových nápojov" a sklady. Z prístavby skladiska sudov v roku 1893 je možné usúdiť, že sa Jelínkov podnik čoskoro ujal.

Napriek všetkým svojim úspechom však Jelínkov podnik zatiaľ nemohol konkurovať pálenici v Štěpskej ulici, ktorá sa opierala o storočnú tradíciu a od roku 1895 tiež o osobu mladého priebojného majiteľa. Karel Singer úspešne rozširoval výrobu tak, že už v roku 1902 v závode pristavil poschodie, v roku 1913  vybavil závod novým destilačným zariadením. Značka "První vizovická pálenice Karla Singra" čoskoro šírila dobré meno valašskej slivovice a borovičky ďaleko za hranice Moravy.