Ukončenie spolupráce Rudolfa a Vladimíra

Celá výroba sa mala presťahovať na Razov, ale k tomu nedošlo. V roku 1926 sa obaja bratia rozišli a ďalej pokračovali v podnikaní každý sám. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razove a prepožičal firme svoje meno, zatiaľ čo Vladimír si ponechal značku "Zikmunda Jelínka synové" a prevádzky v Slušovskej ulici.

Kapacitnú nedostatočnosť riešil V. Jelínek v roku 1927 kúpou budovy Hospodárskeho družstva pri stanici, kde rýchlo buduje pálenicu s kvasiarňami. Dvor domu v Slušovskej ulici slúžil naďalej ako sklad výrobkov.