Rudolf Jelínek, štátny podnik

K výrazným premenám došlo po roku 1989. Doterajší pobočkový závod Slováckých konzerváren sa osamostatnil pod názvom Rudolf Jelínek, štátny podnik, ktorý bol potom v rámci druhého kola kupónovej privatizácie sprivatizovaný.