Rolnický akciový závod ovocinářský Vizovice

Úroda ovocia v 90. rokoch 19. storočia naďalej prekračovala potrebu oboch páleníc a tak sa miestni roľníci rozhodli vziať osud do svojich rúk a založiť si vlastnú pálenicu. Združili sa do akciovej spoločnosti, kúpili Maňasov mlyn pri ceste k Zádveřiciam a v roku 1894 v nej zriadili pálenicu. "Rolnický akciový závod ovocinářský Vizovice" nemal dlhé trvanie. Už v roku 1898 pre nedostatok kapitálu a zrejme aj nedbalé vedenie zanikol, ale skratka spoločnosti (RAZOV) sa stala cenenou značkou, ktorú používali noví majitelia.

Váha tradície a príklad úspešne prosperujúcich firiem lákali ďalších živnostníkov. V stručnosti pripomeňme, že v roku 1902 zahájil výrobu destilátov Mořic Weiss a to na pozemku vedľa Jelínkovej pálenice za Chrastěšovskou ulicou. Z. Jelínek, ktorý postupne presúval výrobu k svojmu domu v Slušovskej ulici, nakoniec okolo roku 1910 M. Weissovi túto prevádzku predal. V roku 1912 založil svoju pálenicu Jan Hába, v roku 1923 František Kalenda a v tom istom roku vznikla i pálenica Hospodárského spolku. V roku 1927 vznikla ešte pálenica Josefa Bajera a roku 1931 Antonína Kalendy.