Príchod Jelínků a Karla Singera do Vizovic

Vedenie pálenice nadväzovalo na tradíciu z feudálnej doby, čo znamenalo, že majiteľ svoj podnik nikdy priamo neprevádzkoval. Už pred rokom 1880 sa tak v Eichenovej pálenici objavuje predok slávneho rodu Jakub Jelínek, ktorý mal na starosti výrobu a onedlho po ňom jeho syn Zikmund Jelínek, o ktorom vieme, že bol v rokoch 1882 – 1886, ako veľmi mladý (narodil sa v roku 1859 v Luhačoviciach) riaditeľom pálenice.

Iný mladý muž, ktorý stál pri začiatkoch neskoršej slávy vizovickej pálenice, sa v meste objavil len o niečo neskôr. V roku 1891 sa prisťahoval z Hranic dvadsaťsedem ročný Karel Singer a veľmi rýchlo sa presadil. Najskôr si, na prelome rokov 1892 – 1893, prenajal od Šimona Frischeho pálenicu a čoskoro si podnik rovno kúpil. Stalo sa to, ako už bolo povedané v roku 1895.

Príchod Zikmunda Jelínka a Karla Singera do Vizovic sa kryje s významným prelomom vo vývoji tunajšieho ovocinárstva. Doteraz bolo obrovské množstvo prebytkov vypestovaných sliviek spracovávané v množstve roľníckych sušiarní a predávané kupcom, ktorí valašskými sušenými slivkami zásobovali domáce rakúsko-uhorské trhy a vyvážali ich vo veľkom aj do zahraničia.