Povojnová história

S blížiacim sa frontom dočasní noví majitelia vizovických páleníc utiekli obťažkaní nakradnutým majetkom. Povojnová obnova nebola ľahká, pretože čo nepobrali Nemci, to zostalo napospas Červenej armáde.

 

I napriek tomu ešte počas roka 1945 obnovil Zdeněk Jelínek výrobu a to vďaka vysokej štátnej dotácii. Obnovená firma Rudolf Jelínek sa tešila priazni štátu ako významný exportér a teda zdroj devíz. Agilný Zdeněk Jelínek sa staral aj o osirelý podnik strýka Vladimíra. Zákerná choroba mu však nedovolila rozvinúť podnikateľský talent zdedený po otcovi. Zomrel na jar 1946 na tuberkulózu. Firmu to priviedlo do neistoty, pretože mladý Jiří Jelínek ešte nebol plnoletý.

 

Vedenia Singerovej pálenice sa po oslobodení za zložitých podmienok ujal predvojnový prokurista Josef Weinstein, na jeseň 1946 bol podnik reštituovaný poslednému majiteľovi Bedřichovi Singerovi, ktorý sa vrátil z juhoamerického exilu. B. Singer ihneď zahájil prípravy na nákup pozemkov blízko Razova, kam mienil premiestniť výrobu zo stiesneného závodu v Štěpskej ulici.