Odchod Zikmunda Jelínka na odpočinok

Zaujímavým vývojom prechádzal v 20. rokoch podnik Zikmunda Jelínka. Šesťdesiatročný zakladateľ firmy odišiel v roku 1921 na odpočinok a prenechal vedenie firmy svojim synom Rudolfovi a Vladimírovi. Tí si na otcovu počesť nechali zaregistrovať firemný názov "Zikmunda Jelínka synové". Hneď prvý krok mladých bratov sa ukázal byť pre neskorší rozvoj firmy kľúčový. Ešte v roku 1921 kúpili od Emila Kopeckého nie príliš prosperujúci Razov, aby sem preniesli časť výroby. Závod na Razove mal pred sebou zo všetkých vizovických páleníc najlepšiu perspektívu vďaka svojej polohe za mestom s možnosťou rozšírenia sa na okolo stojace pozemky a aj vďaka blízkosti železničnej trate. Čoskoro začali bratia Jelínkoví budovať vlečku do závodu a v ďalších rokoch vyrástla na Razove nová pálenica, destilatúra, kvasiareň, štyri sklady a ďalšie prevádzky.

 

Svoje aktivity firma čoskoro rozšírila i do zahraničia, keď v roku 1923 uzavrela licenčnú zmluvu s francúzskou firmou J. Denis, H. Mounié & Co., ktorá zaisťovala exkluzívne práva na výrobu vínneho destilátu a koňaku a dovoz vín z oblasti Koňaku.

Rátalo sa s postupným presunutím celej výroby na Razov, ale nakoniec k tomu nedošlo. V roku 1926 sa bratia rozišli.