Exkurzie

Zmyslom exkurzné trasy Distillery Land je zoznámenie širokej verejnosti s hlavnými princípmi výroby, históriou a tradíciou závodu RUDOLF JELÍNEK as ako významného českého výrobcu a exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojov.

 


Rozsah exkurzií:


Štandardná- videoprojekcia - predstavenie destilační kolony firmy Arnold Holstein - Muzeum R. JELÍNEK - Expozícia Whisky - Egalizácia (obrie sudy) - stáčírna - degustačná miestnosť - ochutnávka 3 druhov (doba trvania cca 1 hodinu)


Rozšírená - videoprojekcia - predstavenie destilační kolony firmy Arnold Holstein - Muzeum R. JELÍNEK - Expozícia Whisky - Egalizácia (obrie sudy) - stáčírna – archív historických výrobkov – stáčírna zvnútra - degustačná miestnosť - ochutnávka 3 druhov (doba trvania cca 80 minút)


Odborná - videoprojekcia - predstavenie destilační kolony firmy Arnold Holstein - Muzeum R. JELÍNEK - Rektifikácia (veľká podniková pálenica) - Expozícia Whisky - Egalizácia (obrie sudy) - stáčírna - degustačná miestnosť - ochutnávka 3 druhov (doba trvania cca 2 hodiny).

 

 

Možnosť exkurzií:

  

 Pondelok- piatok 8 - 16 hod.                                                                           
 Sobota 8 - 11 hod.                                                   

 

EXKURZIE JE NUTNÉ OBJEDNAŤ VOPRED.

 

 

                                                                  CENÍK EXKURZÍ DISTILLERY LAND

 

 Druh exkurzie  Jednotlivci do 10 osôb / exkurzie  Skupina nad 10 osôb / osoba
 Štandardná  1 100 Kč  110 Kč
 Rozšírená  1 300 Kč  130 Kč
 Odborná  1 800 Kč  180 Kč

 

                                       

                                          CENÍK ZVÝHODNĚNÝCH EXKURZIÍ DISTILLERY LAND ZA OSOBU

 

 Druh  exkurzie  Deti do 10  rokov  Dôchodcovia, študenti,  invalidi  Bez  degustácie  Dôchodcovia, študenti, invalidi bez  degustácie
 Štandardná  zdarma   100 Kč  90 Kč  80 Kč
 Rozšírená  zdarma   120 Kč  110 Kč  100 Kč
 Odborná  zdarma  165 Kč  160 Kč  145 Kč

 

Exkurzie v nedeľu a cez sviatky sa účtujú so 100% príplatkom.

V dňoch INVENTÚR v podnikovej predajni (prvý alebo posledný deň v mesiaci) exkurzie neprebiehajú.

Bližšie informacie získate u paní Kudelové na telefónnom čísle + 420 577 686 129 alebo + 420 725 653 134 alebo e-mailom kudelova@rjelinek.cz či prodejna@rjelinek.cz.