Distillery land

Spoločnosť RUDOLF JELÍNEK a.s., založená v roku 1894, je historickou firmou, ktorá je známa najmä výrobou ovocných destilátov typických pre strednú Európu (predovšetkým slivovice) a alkoholických nápojov. Spoločnosť RUDOLF JELÍNEK a.s. si veľmi ctí tradíciu páleníctva, ktorého počiatky siahajú do druhej polovice 16. storočia, a chce ju priblížiť verejnosti. Preto sa rozhodla aktívne venovať oblasti cestovného ruchu a buduje exkurzné a návštevnícke centrum Distillery Land.


Areál spoločnosti prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá mu vrátila podobu z 30. rokov minulého storočia, tzn., z obdobia, keď firmu vlastnil pán Rudolf Jelínek. Projekt spracoval Ing. arch. Jan Konečný, ktorý okrem iného pracoval ako scénograf v Národnom divadle v Prahe. Realizácia projektu bola spolu financovaná z prostriedkov programu SAPARD Európskej únie a Ministerstva pre miestny rozvoj ČR.

Hlavným zámerom projektu Distillery Land je priblížiť tradície a umenie premeny ovocných plodov na kvalitné destiláty a prezentáciu pôvodnej "fabriky", kde sa snúbia tradičné výrobné postupy s najmodernejšou technológiou. Projekt má prispieť na propagáciu regiónu a rozvoj cestovného ruchu v ňom.

Trasa exkurzie zahŕňa návštevnícke centrum s podnikovou predajňou, kinosálu, pestovateľskú pálenicu, prevádzku egalizácie s obrovskými drevenými sudmi (zretie destilátov), stáčiareň (plnenie fliaš) a degustačnú miestnosť. K dispozícii sú i odborné varianty s prehliadkou rektifikácie (zušľachťovanie destilátov) a pálenice pre prvú destiláciu vrátane fermentácie (kvasenie). Súčasťou prehliadok je ochutnávka výrobkov.

Trasa exkurzie bola vybudovaná ako bezbariérová (samozrejme vrátane sociálnych zariadení) a je oddelená od výrobných prevádzok z dôvodu zaistenia bezpečnosti návštevníkov, ako i (samozrejme vrátane sociálnych zariadení) a je oddelená od výrobných prevádzok z dôvodu zaistenia bezpečnosti návštevníkov, ako i zachovania podmienok nevyhnutných pre potravinársku výrobu. K dispozícii je veľké parkovisko pre osobné autá a autobusy.

Nadväzujúcim projektom, ktorý vytvorí podmienky pre poskytovanie komplexných služieb v segmente cestovného ruchu je vybudovanie vlastného hotela s minimálnou ubytovacou kapacitou 50 lôžok, reštauráciou a pivnicou na archiváciu destilátov a odbornú degustáciu.

Projekt je určen pro soukromě organizované zájezdy, cestovní kanceláře a incentivní cestovní ruch, neboť prostory návštěvnického centra jsou vhodné pro pořádání prezentací, rautů s kompletním gastro servisem včetně vystoupení cimbálové muziky a folklorních tanečníků.